Ergebnisse der PSK BLSP 2003

Platz Hund
1. Unit v. Lindlbrunn - 99 - 96 - 94 - 289  
2. Lucky v. Hatzbachtal - 96 - 91 - 97 - 284  
3. Anka v. Honigberg - 96 - 90 - 94 - 280  
4. Verdi v. Elberfeld - 95 - 91 - 91 - 277  
5. Enzo v. Haus Denner - 94 - 92 - 90 - 276  
6. Jimmy v.d. Schönburg - 99 - 82 - 94 - 275  
7. Niko v. Hatzbachtal - 98 - 88 - 89 - 275  
8. Ian v. Hatzbachtal - 96 - 91 - 88 - 275  
9. Iwo v. Hatzbachtal - 97 - 85 - 92 - 274  
10. Mitch v. Elberfeld - 96 - 88 - 90 - 274  
11. Zecke v. Elberfeld - 92 - 89 - 90 - 271  
12. Orlean v. Elberfeld - 82 - 97 - 90 - 269  
13 Biene v. Fuldatal - 94 - 85 - 88 - 267  
14 Carla v. Fuldatal - 88 - 83 - 92 - 263  
15 Hero Hatzbachtal - 88 - 84 - 91 - 263  
16 Ben van‘t Diek - 95 - 82 - 85 - 262  
17 Inga v. Hatzbachtal - 92 - 75 - 93 - 260  
18. Quattro v. Hatzbachtal - 79 - 89 - 90 - 258  
19. Dex v. Elberfeld - 94 - 80 - 82 - 256  
20. Pan v. Elberfeld - 88 - 88 - 80 - 256 pfeffer/salz!
21. Sina v. Reußer Land - 88 - 72 - 90 - 250  
22. Quattro v. Elberfeld - 80 - 84 - 86 - 250  
23 Mad Mex v.d. Wolfseiche - 78 - 78 - 90 - 246  
24. Leon v.d. alten Steinbrücke - 76 - 79 - 88 - 243  
25. Luzifer v. Kapellenberg - 72 - 80 - 82 - 234  
26. Chipsy v. Lindele - 92 - 90 - 8 - 190  
27. Jasso v. Hatzbachtal - 0 - 88 - 95 - 183  
28. Rocky v. Weseler Wald - 78 - 73 - 7 - 158  
29. Donna v. Herzogenhof - 84 - 89 -   Hd erkrankt